DISCLAIMER

Disclaimer internet

De inhoud van de website www.MijnHuisVerkopen.nl is met de grootste zorg samengesteld. De ervaring heeft echter geleerd dat het ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is of onjuistheden bevat.
'Mijn Huis Verkopen' is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie.

Ten alle tijde is de klant verantwoordelijk voor zijn woninggegevens op onze sites. Ook is de klant verantwoordelijk voor de controle van de opgenomen gegevens bij alle woningzoekers die door MijnHuisVerkopen voorzien worden van deze gegevens.

Disclaimer e-mail

Indien u een e-mail ontvangt, verzonden door of namens 'Mijn Huis Verkopen', gelden de volgende regels of voorwaarden:
- De informatie in het e-mailbericht (alsmede de attachement) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde;
- Verstrekking aan en gebruik door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan;
- Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming:

a. is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden, niet toegestaan;
b. wordt u verzocht de afzender daarvan op de hoogte te brengen en het bericht te vernietigen.

'Mijn Huis Verkopen' staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.